ข่าวประชาสัมพันธ์

    "ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่ (PDF File)

  การรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกและมอบตัว ดาว์นโหลดเอกสารระเบียบการ คลิกที่นี่

  รับสมัครวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  สอบคัดเลือก วันที่28  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30–14.30น.
  ประกาศผล วันที่ 5 มีนาคม 2558
  รายงานตัว  วันที่  6  มีนาคม  2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.           
  มอบตัว  วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา  08.30 -16.00  น.

   การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกและมอบตัว ดาว์นโหลดเอกสารระเบียบการ คลิกที่นี่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน

  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    รับ 200  คน
 
นักเรียนทั่วไป                       รับ  200 คน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  400  คน

  ม.3  โรงเรียนเดิม                  รับ 320 คน
 
ม.3  โรงเรียนอื่นๆ                 รับ   80 คน

แผนการเรียนที่เปิดรับ

 แผนการเรียนที่ 1  :  วิทย์  - คณิต
แผนการเรียนที่ 2  :   คณิต - คอมฯ
 แผนการเรียนที่ 3 :   คณิต - ภาษา
แผนการเรียนที่ 4 :    ภาษา - สังคม