ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และมอบตัว นักเรียน ม.1
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
รับสมัคร20 - 24 มีนาคม 2558เวลา 08.30 - 16.30 น
สอบคัดเลือกวันที่28มีนาคม2558 เวลา 08.45 -15.05 น.
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่2 เมษายน2558 เวลา 09.00 – 16.30น.
มอบตัว วันที่8 เมษายน 2558เวลา 08.30 – 16.30น.

กำหนดรับสมัคร สอบคัดเลือก และมอบตัว นักเรียน ม.4
รับสมัคร 20– 24 มีนาคม2558 เวลา 08.30-16.30น.
สอบคัดเลือกและสอบเลือกแผนการเรียน นักเรียน ม.3 เดิมและนักเรียนทั่วไป
สอบวันที่ 29 มีนาคม2558 เวลา 08.45 – 15.05น.
ประกาศผลสอบ วันที่ 3 เมษายน2558เวลา 09.00 - 12.00น.
รายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2558เวลา 09.00 –16.30น.
มอบตัววันที่ 9 เมษายน2558เวลา 08.30–16.30น.